WARTO WIEDZIEĆ

Zdarzają się sytuacje na drogach, w którym sprawcą jest kierowca bez aktualnej polisy OC, to może spotkać każdego z nas. 
Na szczęście w takiej sytuacji chroni nas UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

UFG zajmuje się wypłatą odszkodowań dla osób poszkodowanych przez kierowców pojazdów nie posiadających aktualnego ubezpieczenia OC.

Dzięki UFG mamy gwarancję, że wszystkie szkody, jakie nas spotkały z winy sprawcy, zostaną pokryte odszkodowaniem. UFG chroni więc nasze zdrowie, życie i majątek, a także naszych pasażerów.

Sprawdżmy, jak działa UFG i jak postępować, gdy sprawca szkody nie ma aktualnej polisy OC.

 

Na miejscu zdarzenia

upewniamy się, że sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia OC (możemy sprawdzić aktualność polisy OC w bazie UFG).

-Jeżeli sprawca nie ma ważnej polisy OC, wzywamy na miejsce zdarzenia patrol Policji, który sprawdzi okoliczności zdarzenia i spisze notatkę.

 

Po zdarzeniu

-Zgłaszamy szkodę z ubezpieczenia OC w wybranym przez nas Towarzystwie Ubezpieczeniowym, które sprzedaje polisy komunikacyjne (może to być TU, w którym mamy wykupioną polisę OC). Żadne TU nie może odmówić nam przyjęcia zgłoszenia szkody.

  1. Ubezpieczyciel rozpoczyna proces likwidacji szkody:

  • TU przekaże nam listę niezbędnych dokumentów i pomoże w ich przygotowaniu

  • jeśli szkoda dotyczy zdrowia i życia osób – będzie konieczna dokumentacja medyczna

  • rzeczoznawca wyznaczony przez TU oceni zakres szkody w pojeździe lub innym majątku

  • po wycenie szkody i skompletowaniu dokumentów TU przekaże naszą sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

 

Jak działa UFG

  1. UFG ma 30 dni na wypłatę odszkodowania ofiarom zdarzenia w przypadku braku polisy OC sprawcy. Termin jest liczony od dnia, w którym TU przekazało dokumenty szkody.

  2. UFG nie wypłaca odszkodowania za szkody w pojeździe, gdy poszkodowany kierowca ma polisę Autocasco. UFG zwróci jednak koszty utraconych zniżek przy zakupie następnej polisy Autocasco.

 

Co się dzieje, gdy sprawca nie ma ubezpieczenia OC?

  1. Wydłużony czas oczekiwania na odszkodowanie związany z przekazaniem dokumentów pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeniowym, a UFG. Ustawowe 30 dni na wypłatę odszkodowania jest wydłużone o czas potrzebny Ubezpieczycielowi na przygotowanie dokumentów do likwidacji.

  2. Konieczność zgłoszenia szkody w pojeździe z własnej polisy Autocasco. Na likwidację szkody musimy poświęcić więcej własnego czasu, a przy zakupie kolejnej polisy zwrócić się do UFG o zwrot nadpłaty z tytułu utraconych zniżek z AC. Z naszego Autocasco wypłatę  otrzymamy w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody.

KONTAKT